ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 14 Jun 2024 16:37
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.02
1.82 THB % เปลี่ยนแปลง -1.09%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 541,522
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
1.82
เปลี่ยนแปลง -0.02
% เปลี่ยนแปลง -1.09%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 541,522

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2567

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2567

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report ปี 2566

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.