ข่าว

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

กลับ26 มิถุนายน 2565

อุมาพร วิฒิรณประเสริฐ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรการกลาง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เป็นตัวแทนส่งมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากโครงการ Office Go Green ให้แก่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปและผลิตเป็นชุดผ้าไตรจีวรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.