ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 Apr 2017 16:40
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.10
6.90 THB % เปลี่ยนแปลง -1.43%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,445,100
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
6.90
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -1.43%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,445,100
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.