ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 Oct 2018 09:51
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
7.15 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
7.15
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.