ข่าว

เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

กลับ28 มิถุนายน 2564

อุมาพร วิฒิรณประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรการกลาง บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เป็นตัวแทนส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากโครงการ Office Go Green ให้แก่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปและผลิตเป็นผ้าไตรจีวรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยมี ไอย์รัช ฤทธิ์สุรีย์กุล (ที่ 4 จากซ้าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดจากแดง เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.