ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 มกราคม 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
16 ธันวาคม 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (EGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
25 มกราคม 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
17 มกราคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
19 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (EGM) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ (ชั้น 3 ฝั่งแอทธินี ทาวเวอร์)
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มกราคม 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
3 ธันวาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 มกราคม 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ
12 ธันวาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ
25 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM) ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM) -
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.