ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม สถานที่
17 มกราคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
19 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (EGM) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ (ชั้น 3 ฝั่งแอทธินี ทาวเวอร์)
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มกราคม 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ
3 ธันวาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 สิงหาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 พฤษภาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 มกราคม 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ
12 ธันวาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สิงหาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM) ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ
15 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 (อนุมัติงบประมาณปี 2560) -
10 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 (ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2559) -
9 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 (ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559) -
12 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559) -
25 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM) ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
25 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ผลการดำเนินงานปี 2558) -
18 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 (อนุมัติงบประมาณปี 2559) -
10 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 (ผลกการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558) -
28 กันยายน 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558 -
10 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 (ผลกการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2558) -
12 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 (ผลกการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558) -
28 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM) -
26 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ผลกการดำเนินงานปี 2557)  -
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.