การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  อันดับเครดิตองค์กร แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ข่าวเครดิต : สิงหาคม 28, 2558 BBB Positive
ข่าวเครดิต : ธันวาคม 01, 2557 BBB Positive
ข่าวเครดิต : กันยายน 10, 2556 BBB Stable
ข่าวเครดิต : กันยายน 11, 2555 BBB -
ข่าวเครดิต : เมษายน 18, 2555 BBB Stable
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.