การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  อันดับเครดิตองค์กร แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ข่าวเครดิต : 20 ธันวาคม 2564 BBB+ Stable
ข่าวเครดิต : 24 กันยายน 2562 BBB Stable
ข่าวเครดิต : 01 มีนาคม 2562 BBB+ Negative
ข่าวเครดิต : 08 กันยายน 2559 BBB+ Stable
ข่าวเครดิต : 28 สิงหาคม 2558 BBB Positive
ข่าวเครดิต : 01 ธันวาคม 2557 BBB Positive
ข่าวเครดิต : 10 กันยายน 2556 BBB Stable
ข่าวเครดิต : 11 กันยายน 2555 BBB -
ข่าวเครดิต : 18 เมษายน 2555 BBB Stable
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.