ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 11 Dec 2018 16:38
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.20
7.00 THB % เปลี่ยนแปลง -2.78%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,789,700
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
7.00
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -2.78%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,789,700
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.