ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 Sep 2021 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
4.26 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,077,300
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.26
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,077,300

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.