ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 May 2021 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.04
3.66 THB % เปลี่ยนแปลง 1.10%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,478,200
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.66
เปลี่ยนแปลง +0.04
% เปลี่ยนแปลง 1.10%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,478,200

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.