ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 Sep 2017 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.80
10.80 THB % เปลี่ยนแปลง 8.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 36,273,200
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
10.80
เปลี่ยนแปลง +0.80
% เปลี่ยนแปลง 8.00%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 36,273,200

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.