ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 29 May 2017 16:39
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.55
7.85 THB % เปลี่ยนแปลง -6.55%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,439,300
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
7.85
เปลี่ยนแปลง -0.55
% เปลี่ยนแปลง -6.55%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,439,300

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.