ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 15 Oct 2021 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.04
4.32 THB % เปลี่ยนแปลง 0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 24,963,400
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.32
เปลี่ยนแปลง +0.04
% เปลี่ยนแปลง 0.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 24,963,400
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.