ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 Jun 2019 12:29
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
6.40 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,784,100
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
6.40
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,784,100

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

ข่าวล่าสุด

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.