ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:
ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
- THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
-
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.