ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 Feb 2019 16:38
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.05
6.95 THB % เปลี่ยนแปลง 0.72%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 845,400
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
6.95
เปลี่ยนแปลง +0.05
% เปลี่ยนแปลง 0.72%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 845,400

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.