ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 Jan 2018 16:38
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.10
8.65 THB % เปลี่ยนแปลง -1.14%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,210,400
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
8.65
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -1.14%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,210,400
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.