ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 Jun 2021 16:36
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.02
4.34 THB % เปลี่ยนแปลง 0.46%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,924,500
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
4.34
เปลี่ยนแปลง +0.02
% เปลี่ยนแปลง 0.46%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,924,500

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.