ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 Feb 2020 16:39
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.04
3.70 THB % เปลี่ยนแปลง -1.07%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,319,800
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.70
เปลี่ยนแปลง -0.04
% เปลี่ยนแปลง -1.07%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,319,800

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.