ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 May 2022 09:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
2.84 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
2.84
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.