ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 Sep 2020 11:06
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.04
2.56 THB % เปลี่ยนแปลง 1.59%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 213,700
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
2.56
เปลี่ยนแปลง +0.04
% เปลี่ยนแปลง 1.59%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 213,700

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.