ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 Apr 2021 16:36
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.02
3.76 THB % เปลี่ยนแปลง -0.53%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,091,900
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.76
เปลี่ยนแปลง -0.02
% เปลี่ยนแปลง -0.53%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,091,900
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.