ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 02 Jun 2020 16:38
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.02
3.44 THB % เปลี่ยนแปลง 0.58%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,462,900
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.44
เปลี่ยนแปลง +0.02
% เปลี่ยนแปลง 0.58%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,462,900

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.