ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 Apr 2018 16:06
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.20
9.15 THB % เปลี่ยนแปลง 2.23%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 12,612,000
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
9.15
เปลี่ยนแปลง +0.20
% เปลี่ยนแปลง 2.23%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 12,612,000

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.