ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 Nov 2021 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.10
3.90 THB % เปลี่ยนแปลง -2.50%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,529,800
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.90
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -2.50%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,529,800
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.