ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 Nov 2017 16:09
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.70
12.50 THB % เปลี่ยนแปลง 5.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 25,255,500
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
12.50
เปลี่ยนแปลง +0.70
% เปลี่ยนแปลง 5.93%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 25,255,500

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.