ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 03 Dec 2020 16:39
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.06
3.02 THB % เปลี่ยนแปลง 2.03%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,668,900
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.02
เปลี่ยนแปลง +0.06
% เปลี่ยนแปลง 2.03%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,668,900

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

ข่าวล่าสุด

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.