ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 Oct 2018 16:38
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.20
7.15 THB % เปลี่ยนแปลง -2.72%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,383,500
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
7.15
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -2.72%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,383,500

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.