ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 Jul 2021 15:19
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
3.80 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 436,100
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.80
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 436,100
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.