ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 Jan 2021 16:35
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -0.14
3.54 THB % เปลี่ยนแปลง -3.80%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,424,700
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
3.54
เปลี่ยนแปลง -0.14
% เปลี่ยนแปลง -3.80%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,424,700
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.