ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 Oct 2020 11:11
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.02
2.40 THB % เปลี่ยนแปลง 0.84%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 251,800
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
2.40
เปลี่ยนแปลง +0.02
% เปลี่ยนแปลง 0.84%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 251,800
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.