ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 22 Nov 2019 16:36
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง +0.15
5.80 THB % เปลี่ยนแปลง 2.65%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,062,900
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
5.80
เปลี่ยนแปลง +0.15
% เปลี่ยนแปลง 2.65%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,062,900

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.