ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 Jan 2020 16:36
UV ราคาล่าสุด สกุลเงิน เปลี่ยนแปลง -
6.30 THB % เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,306,700
UV
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
6.30
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,306,700
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.